[🆕🇻🇳] Yoga Lab Hanoi – Holistic Wellness Studio in Ha Noi ~ Yoga • Reiki • Retreats ~ 🧘 Top1Yoga 🤸🏻‍♀️ 𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 là một nhánh của 5 Yama (giới luật đạo đức) trong thực hành Yoga. Satya có thể được hiểu theo các nghĩa như: “Trung thực”, “Sự thật”, hay chúng ta cò , shares-0✔️ , likes-4❤️️ , date-2024-06-12 02:10:05🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

[🆕🇻🇳] Yoga Lab Hanoi – Holistic Wellness Studio in Ha Noi ~ Yoga • Reiki • Retreats ~ 🧘 Top1Yoga 🤸🏻‍♀️ 𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 là một nhánh của 5 Yama (giới luật đạo đức) trong thực hành Yoga. Satya có thể được hiểu theo các nghĩa như: “Trung thực”, “Sự thật”, hay chúng ta cò , shares-0✔️ , likes-4❤️️ , date-2024-06-12 02:10:05🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🏆🎡⛷🇻🇳🚁🏇🇦🇺🍞🇨🇳🍹🏂🇩🇪🏊🏍🏀🇺🇸🍎🥇🇰🇷🥉🇯🇵🥈🇬🇧 …
𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 là một nhánh của 5 Yama (giới luật đạo đức) trong thực hành Yoga. Satya có thể được hiểu theo các nghĩa như: “Trung thực”, “Sự thật”, hay chúng ta còn có thể hiểu theo một cách gần gũi hơn là: “Không nói dối”.

𝐊𝐡𝐢 𝐦𝐮𝐨̂́𝐧 𝐭𝐡𝐚𝐲 đ𝐨̂̉𝐢 𝐦𝐨̣̂𝐭 đ𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐢̀ đ𝐨́, 𝐭𝐚 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐛𝐚̆́𝐭 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐛𝐚̉𝐧 𝐭𝐡𝐚̂𝐧 𝐦𝐢̀𝐧𝐡 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐭𝐢𝐞̂𝐧, 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 𝐜𝐮̃𝐧𝐠 𝐯𝐚̣̂𝐲. Trung thực với bản thân không phải là một điều dễ làm. Vì nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan, mà chúng ta hay vội vàng đánh giá mình bằng những cảm xúc nổi lên trong một thời điểm nhất định. Những cảm xúc đến rồi đi, còn những đánh giá lại ghim sâu vào trong nhận thức, khiến chúng ta có những cái nhìn “không thật” về bản thân. Satya chính là thực hành có thể giúp chúng ta giảm bớt những cái nhìn “không thật” này, cũng đồng thời giúp chúng ta bớt đi những suy nghĩ không tích cực khi có điều gì đó xảy ra.

Đ𝐞̂̉ 𝐭𝐡𝐮̛̣𝐜 𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚, 𝐛𝐚̣𝐧 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐥𝐚̣𝐢 𝐤𝐡𝐢 𝐛𝐚̂́𝐭 𝐤𝐲̀ 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐲́ 𝐧𝐠𝐡𝐢̃ 𝐡𝐚𝐲 𝐦𝐨̣̂𝐭 𝐬𝐮̛̣ 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐚̀𝐨 𝐱𝐚̉𝐲 đ𝐞̂́𝐧. Khi tốc độ phản ứng chậm lại, chúng ta sẽ có nhiều thời gian quan sát bản thân hơn, để từ đó bớt đi những phán xét hay đánh giá vội vàng về bản thân. Các bạn có thể thử các kỹ thuật như hít thở sâu, thở ô vuông, Thiền định v.v…


𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 is one of the 5 Yamas in Yoga. Satya can be translated as: “Honesty”, “Truthfulness “, or we can still understand it in a closer way: “Do not lie”.

𝐖𝐡𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐰𝐚𝐧𝐭 𝐭𝐨 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐠𝐞 𝐬𝐨𝐦𝐞𝐭𝐡𝐢𝐧𝐠, 𝐰𝐞 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐫𝐭 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐨𝐮𝐫𝐬𝐞𝐥𝐯𝐞𝐬 𝐟𝐢𝐫𝐬𝐭. Being honest with yourself is not an easy process. For many reasons, we often quickly judge ourselves by the emotions that arise at a certain time. Emotions come and go, and assessments stick deep in our consciousness, causing us to have “false” views of ourselves. Satya is the practice that can help us shift negative thoughts when something happens.

𝐓𝐨 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚, 𝐲𝐨𝐮 𝐧𝐞𝐞𝐝 𝐭𝐨 𝐬𝐥𝐨𝐰 𝐝𝐨𝐰𝐧 𝐰𝐡𝐞𝐧 𝐚𝐧𝐲 𝐭𝐡𝐨𝐮𝐠𝐡𝐭 𝐨𝐫 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 𝐨𝐜𝐜𝐮𝐫𝐬. When our reaction speed slows down, we will have more time to observe ourselves. You can try techniques such as deep breathing, square breathing, meditation, etc. to reduce your reaction or judgment speed.

🪷 Summer Solstice Workshop: bit.ly/3X95FYS
🪷 Find our Schedule at:

——————————————-
YOGA LAB HANOI
🏡Số 5 Vọng Đức, Hoàn Kiếm
🏡 Tầng 5, 19-21 ngõ Yên Ninh, Ba Đình
🌐https://www.atmanholisticwellness.com/

🎯 Top1Go : LINK ĐẾN NHÀ CUNG CẤP THƯƠNG HIỆU NÀY

🎯 Top1Go : LINK TO THIS BRAND SUPPLIER

Code Embed: No embed code was found for TOP1INDEX-100063609994997


🌍🇦🇲🚀🏜⛰🇧🇪📺☎️🇨🇿📕📦🇬🇫👯💃🇬🇪🏪🗼🇩🇴🏗🏦🐯🐲🇵🇬…
#𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 #là #một #nhánh #của #Yama #giới #luật #đạo #đức #trong #thực #hành #Yoga #Satya #có #thể #được #hiểu #theo #các #nghĩa #như #Trung #thực #Sự #thật #hay #chúng #cò59######ĐÚNG1######[🆕🇻🇳] [🆕🇻🇳] Yoga Lab Hanoi - Holistic Wellness Studio in Ha Noi ~ Yoga • Reiki • Retreats ~ 02:10:05🇻🇳🇻🇳🇻🇳📰🆕 2024 các chúng có của ĐÀo date-2024-06-12 date20240612 dục được giỏi” Hà Nội hành hanoi hãy hiếu holistic là lab likes-4❤️️ likes4 luật một nghĩa nhánh như no1brand no1Sport no1Vietnam no1Yoga nối reiki retreats 𝐒𝐚𝐭𝐲𝐚 shares-0✔️ shares0 studio sự thật thể theo thức Top1Brand Top1Index Top1List Top1Sport Top1Vietnam top1world Top1Yoga trọng trung wellness yama yoga 🤸🏻‍♀️ 🧘
[give_form id="2868661"]

Ways to Give | ASE Foundation for Cardiovascular Ultrasound

top1yoga.top1index-top1list.com
Logo
Compare items
  • Total (0)
Compare
0
Shopping cart